Timelister

Timeregistrering · Publisert 23. april 2021 av Tore Kraakmo

Timelister er et viktig verktøy og en nødvendighet for mange bransjer og yrker. Uansett om du fakturerer alle timer direkte til kunder, jobber med prosjekter eller rett og slett ønsker å ha oversikt over ansattes timer mtp effektivitet, lønn og arbeidsmiljølov.

Kan jeg bruke en mal?

Det er ingen formelle krav om hvordan en slik timeliste skal se ut eller om det skal føres elektronisk eller manuelt, og mange leter etter enkel maler for timeliste hvor de kan føre inn timer manuelt. Det fins mange maler og løsninger, det som er viktig er at du har et system. F.eks for deg som fakturerer antall timer du jobber må du kunne fremvise dokumentasjon på timeforbruk som fakturagrunnlag hvis kunde eller myndigheter etterspør dette. Nytten av et elektronisk system for timeregistrering og timelister er ikke til å komme unna, og her er noen av grunnene til det:

Nøyaktighet

Timeregistrering er grunnlaget for timelisten. Bruker du et elektronisk timeregistreringssystem så får du standardisert alle oppføringene. Du slipper å hente frem notatlapper, tyde håndskrift og huske hva som ble gjort den dagen til hvilken tid. Og ikke minst er det lettere å spore tidsbruken til de ansatte og på prosjekter. Med gode rutiner for timeregistrering så er også de ansatte med på å ivareta sine rettigheter med tanke på f.eks overtidsbetaling og arbeidsmiljølov.

Tilgjengelighet

De fleste elektroniske systemer er nå skybaserte, og det gir deg tilgang til dine data på tvers av dine enheter (mobil/nettbrett/PC) og der du måtte befinne deg. Vi har tidligere omtalt skybaserte systemer i denne artikkelen. Du kan hente frem timelister fra arkivet med få tastetrykk, og du trenger ikke være redd for ikke å ha tatt backup, systemet ordner det for deg.

Ha dokumentasjon klar

Dokumentasjon av utført arbeid. Som tidligere nevnt er timelister viktig for deg som fakturerer antall timer du har jobbet. En bedrift virker mer profesjonell ved å bruke timelister som viser et oversiktlig og ryddig bilde av medgått tidsbruk, spesifisering av prosjekter, notater, evt kostnader m.m.

Jobber du f.eks i en bransje som må benytte personalliste, så er det helt klart en fordel å bruke elektroniske løsninger.

Det lønner seg til slutt

Behovene for en bedrift kan endre seg, og enkelte systemer gir deg mulighet til å føye til eller fjerne funksjoner ved behov. Det er enkelt med et elektronisk, skybasert system.

Det kan være demotiverende å skulle sette igang med et nytt system når du har brukt din løsning lenge, men overgangen fra manuelle lister til elektroniske vil gi positive utslag for de aller fleste, uansett bransje eller størrelse på firma. Det er verdt å ta sjansen.

Timerabbit er en tjeneste som gir deg timeregistrering og timelister raskt og enkeltuansett hvor du befinner deg. Enkle, brukervennlige løsninger du trenger.

PRØV GRATIS I 30 DAGER

 

 

 

 

Flere blogginnlegg

Prøv gratis i 30 dager

PRØV GRATIS NÅ