Personalliste

Personalliste er et krav i noen bransjer, jf. bokføringsloven §3a. Bruk av elektronisk personalliste er enkelt og oversiktlig.

Prøv gratis

 

Følg regelverket

 • Dokumentasjon på ordnede arbeidsforhold Personalliste er en oversikt over alle som jobber i bedriften, også innleid og ulønnet personale, og skal vise når de starter og avslutter arbeidsdagen. Denne listen skal føres på arbeidsplassen og skal kunne fremvises, skrives ut eller sendes elektronisk ved kontroll. Se mer på www.skatteetaten.no.
   
 

Stemplingsur

 • God oversikt over ansatte Ved å bruke stemplingsur sammen med personalliste får man alltid oppdatert oversikt over hvem som er på jobb. Enkelt og greit via app eller nettside.
   
 • Geografisk lokasjon Ved å bruke geolokasjon på mobile enheter kan man sette en grense for hvor langt unna arbeidsplassen man kan være før man stempler seg inn eller ut.
   
 • Stemple inn på prosjekter eller kunder Få enkelt oversikt over timebruk som grunnlag for lønn eller fakturering.
   
 

Onsite

 • Stemple inn stasjonært En egen enhet (f.eks. nettbrett) monteres på arbeidsplassen og brukes av de ansatte som en del av den daglige rutinen. Stemplingen vil overføres til timeføringssystemet og kan brukes som lønnsgrunnlag.
   
 

Ikke betal mer enn nødvendig

 • Betal kun for aktive lisenser Aktiver og deaktiver brukere etter behov, og betal kun for lisenser som er aktive. Beregn din månedlige kostnad her.
   
 • Ingen oppstartskostnader Timerabbit er uten oppstartskostnader og skjulte kostnader.
   
 • Gratis kundeservice Som kunde får du alltid hjelp via telefon, e-post eller chat.