8 gode grunner for timeregistrering

Timeregistrering · Publisert 19. november 2021 av Tore Kraakmo

Registrering av arbeidstid bør være en del av arbeidsdagen hos alle bedrifter, store som små. Og det er gode grunner for at et system for timeregistrering, gjerne digitalt og skybasert, bør være på plass og aktivt i bruk på din arbeidsplass.

Her er noen grunner til hvorfor:

  1. Det er et krav fra Arbeidstilsynet. Arbeidsmiljøloven §10-7 sier at alle bedrifter skal kunne fremvise en oversikt som viser hvor mye den enkelte arbeidstaker har arbeidet. Om det er arbeidstaker eller arbeidsgiver som regsitrerer tiden spiller ingen rolle, men det vanligste er nok at arbeidstakerne egenrapporterer ved bruk av stemplingsur, adgangskort eller lignende systemer.
  2. Det er ingen krav til hvordan du gjør det, bare du har et system som viser faktisk arbeidstid, pauser m.m., men skulle du en dag ha behov for å dokumentere arbeidstiden til enten myndigheter eller kunder, ser du fort nytten av å bruke et digitalt system som gjør det enklere å sende over data, og ser ryddigere og mer profesjonelt ut.
  3. Fakturagrunnlag og høyere faktureringsgrad. Ved aktivt og regelmessig bruk av et digitalt og skybasert timeregistreringssystem kan du registrere timene du bruker mot kunder med en gang. Du unngår at de går i glemmeboken, får nøyaktig fakturagrunnlag og høyere faktureringsgrad.
  4. Kontroll på timer er viktig uansett størrelse på bedriften. Av flere grunner. Du får bedre oversikt over produktivitet, og om du kan eller bør endre på hvordan tiden disponeres av de ansatte. Jobber du opp mot prosjekter blir det lettere å estimere tidsbruk, beregne kostnader over tid, og du får igjen riktig dokumentasjon og fakturagrunnlag.
  5. At dine ansatte får riktig lønn er bra for alle parter. Registrer timer kontinuerlig og nøyaktig så er du sikker på at alt er på plass før lønnskjøring. Dette er også bra for tillitsforholdet mellom bedrift og ansatte. Ansatte er med og tar kontroll på sin egen arbeidshverdag. Det er også bra dokumentasjon på om man opererer i henhold til arbeidsmiljøloven mtp arbeidstid, pauser, overtid m.m.
  6. Med skybaserte systemer vet du at dine data er trygt lagret, og at du kan få tilgang til de når du trenger det.
  7. Noen timeregistreringssystemer har flere nyttige funksjoner som registrering av ferie og fravær, avvik og personallister tilgjengelig uten at du trenger å bytte systemer. Å ha alt i samme system gjør det enklere og mer oversiktlig.
  8. Kobling til regnskaps- og lønnssystemer. Et digitalt timeregistreringssystem som Timerabbit har også kobling mot regnskap og lønn så du raskt får opprettet fakturaer basert på timeføringer, eller overført timelister for kjøring av lønn. Alt gjort med få tastetrykk.

 

Timerabbit gir deg gode løsninger for timeregistrering, ferie- og fraværsregistrering, timebank, personalliste og andre nyttige funksjoner som gir deg og din bedrift en enklere arbeidsdag. Prøv det gratis uten forpliktelser i 30 dager du også!

PRØV GRATIS I 30 DAGER

 

Prøv gratis i 30 dager

PRØV GRATIS NÅ