Timeforbruk på prosjekt

Timeregistrering · Publisert 22. september 2021 av Tore Kraakmo

Timeregistrering er ikke bare for å vite hvor mange timer de ansatte har jobbet, det er også en måte å få oversikt over hva de har jobbet med.

Jobbing mot prosjekter og kunder er en del av arbeidsdagen til mange i dagens marked, og det er vanlig både for store og små bedrifter. Det kan være prosjekter som er knyttet til oppdrag for kunder, eller det kan være interne oppgaver og rutiner hvor man har behov for å få en oversikt over tidsforbruket.

Kunden og du

Opp mot kunder så er det viktig å ha riktig dokumentasjon for timene som faktureres. Har du f.eks en kunde som du gjør flere forskjellige oppdrag for, kan det være lurt å skille de ad med å registrere ulike prosjekter. Da har du lett tilgjengelig grunnlag som viser timebruken er for de forskjellige jobbene. Ikke bare får kunden riktig fakturagrunnlag, men riktig føring av timer på riktig prosjekt gjør at man får bedre kontroll på hvordan man ligger an i gjennomføringen.

Timebudsjett

Avhengig av hvilket system man velger å bruke for timeregistrering så kan man også sette ulike grenser for hvor mange timer man kan føre på et bestemt prosjekt. Å sette opp et timebudsjett med varsling når man nærmer seg en satt grense er en måte å få kontroll på. Timerabbit gir deg muligheten til å sette opp timebudsjett pr prosjekt og til og med individuelle timebudsjetter for hver ansatt som er satt opp på prosjektet.

Bruker du tiden riktig?

Selv om du ikke setter opp et timebudsjett med maksgrense er det å føre timer på prosjekt lurt hvis du senere ønsker å oppsummere medgått arbeidstid for en gitt periode. Da får du en oversikt over hvor stor del av de totale arbeidstimene som er bruk på de ulike prosjektene og du kan se om det er behov for noen endringer. Blir arbeidstiden brukt på de riktige prosjektene, eller bør du kanskje se på om du skal styre arbeidsmengden mot andre prosjekter som er viktigere for bedriften med tanke på lønnsomhet?

PRØV GRATIS I 30 DAGER

 

 

 

 

Prøv gratis i 30 dager

PRØV GRATIS NÅ