Hvorfor bruke stemplingsur

Timeregistrering · Publisert 29. april 2021 av Tore Kraakmo

Når man møter begrepet «stemplingsur» er det vel en del som ser for seg at det da snakkes om en boks som står ved inngangen til f.eks et fabrikklokale hvor ansatte stempler inn på jobb med et kort, gjerne hullkort også hvis du er av den generasjonen. Det stemmer til dels også i dag, selv om boksene nok i større grad har blitt elektroniske og digitale, men det å bruke stemplingsur er ikke lenger begrenset til en boks med klokke på veggen.

Timeregistrering

Timeregistrering er en viktig del av bedriftens rutiner. Det er med på å sikre at eventuelle tariffavtaler og arbeidstidsbestemmelser blir overholdt, arbeidstakere får riktig betalt, og det er en del av kampen mot svart arbeid. Det foreligger ingen formelle krav fra myndighetene for hvordan timeregistrering skal gjøres og hvordan systemet skal se ut, så lenge du kan vise til dokumentasjon over utførte arbeidstimer for dine ansatte. Riktignok er det noen bransjer som har spesielle krav om føring av personalliste som vi har beskrevet i en tidligere artikkel.

Elektroniske timeregistreringssystemer som Timerabbit lar deg velge om du vil føre timer med stemplingsur eller registrere timer med å taste inn i et skjema når du har jobbet. Det kan hende din bedrift har bruk for begge funksjonalitetene. Stemplingsuret er integrert i systemet og lar deg stemple inn og ut via mobilen din eller på datamaskinen, alt etter hva som passer.

Så, hva har du og bedriften igjen for å benytte stemplingsur til timeregistrering?

Du får nøyaktig registrering av arbeidstid.

En nøyaktig registrering av arbeidstid er et gode både for arbeidstakere og ledelse. Ved bruk av stemplingsur slipper man at det kan oppstå uenigheter om rapportert arbeidstid, man får mer korrekt grunnlag for lønnsutbetaling, og siden systemet oppdateres regelmessig, så er det lett å se om de ansatte er i rute, og kanskje om de har krav på eventuelle tillegg som f.eks overtidsbetaling. Ansatte blir også mer bevisst sin egen arbeidstid, og systemet behandler alle likt.

Faktureringsgrad

Jobber du direkte mot kunde på et prosjekt e.l., så er det en fordel å kunne spore tidsbruken nøyaktig og fortløpende. Ikke bare viser du til kunden at du har kontroll på evt fakturagrunnlag, du er også mindre utsatt for at timer havner i glemmeboken og ikke blir fakturert enn hvis du «samler opp» timer og registrerer i ettertid. Det er ikke uvanlig at småjobber som blir utført for kunder ikke blir fakturert, fordi man ikke kan huske nøyaktig tidsbruk.

Tidsbesparende

Det tar ikke voldsomt lengre tid å fylle ut en manuell timeliste enn å bruke stemplingsuret hver dag, men sammenlagt så blir det en del tid. Men den største forskjellen er nok tiden man sparer på å hente ut en ferdig liste med noen tastetrykk kontra det å ha en bunke med ark fulle av timeregistreringer som må sjekkes, tydes og så føres inn i et annet skjema før det er klart for lønnsutbetaling.

Oppdatert

Mange bedrifter deler inn arbeidstiden i ulike prosjekter, det være seg kundeoppdrag, interntid, administrasjon, møter osv. Ved å bruke stemplingsuret og stemple inn og ut på de ulike prosjektene får man raskt oversikt over hvordan timebruken er disponert i bedriften. Er det noe du skulle ha fokusert mer på? Føres det timer på ulønnsomme prosjekter? Timeregistrering med stemplingsur gir deg oppdatert oversikt og muligheter for bedre styring.

Fleksitid

Det er også en god løsning å kombinere bruk av stemplingsur og en fleksitidsordning med Timebank. Stemplinger gjør at riktig arbeidstid blir registrert og timesaldoen blir oppdatert. Man får nøyaktig oversikt over hvor mye man har jobbet, og om du har timer tilgjengelig som du kan avspasere hvis din bedrift har denne ordningen.

Det passer for de fleste

Bruk av stemplingsur er spredt ut over alle bransjer og for alle størrelser på bedriften. Alt fra enkeltpersonforetak til større firma kan ha vesentlig nytte av å bruke stemplingsur som en naturlig del av rutinene for timeregistrering. Det er verdt et forsøk.

PRØV GRATIS I 30 DAGER

 

 

Flere blogginnlegg

Prøv gratis i 30 dager

PRØV GRATIS NÅ