Timebank

Med Timebank har du alltid oversikt over ansattes timesaldo, avspaseringer og utbetalinger.

Prøv gratis

 

Fleksitid

Mange bedrifter opererer med fleksitid, og da er det lurt å ha et enkelt system som gir deg god oversikt og brukervennlighet.

Timebank fra Timerabbit er lett å sette opp, og gir deg full kontroll.

 

 

Avspasering og utbetaling

Ansatte får sin egen timebank hvor de ser alltid oppdatert saldo i forhold til arbeidsavtalen, kan søke om avspasering og se hvilke utbetalinger og korreksjoner som er gjort på din konto.

Ledere i bedriften får full oversikt over alles saldo, og kan utføre korrigeringer, ekstra utbetalinger og godkjenne avspaseringer.

 

Ferie

Benytter dere Ferie & fravær blir også godkjent ferie medregnet i timesaldoen.

 

Kom i gang

PRØV GRATIS NÅ