Fleksitid og timebank

TimeregistreringTjenester · Publisert 13. april 2021 av Tore Kraakmo

Hva er fleksitid?

Mange bedrifter i Norge har avtaler om fleksitid. Det er litt forskjellig hvordan man gjør det i praksis, men et kjennetegn er at det i bedriften er definert en såkalt «kjernetid»- et tidsrom i løpet av arbeidsdagen hvor det er forventet at arbeidstageren er tilstede- og at arbeidstagerne står mer eller mindre fritt til å disponere sin arbeidstid utover denne.

Gjennomsnittet av daglig eller ukentlig arbeidstid kan derfor variere innen gitte rammer, men må totalt sett ha antall timer som følger arbeidsmiljøloven eller avtale. Denne ordningen brukes mye i stillinger som ikke krever at arbeidet blir utført på et bestemt tidspunkt.

Lett å blande

Fleksitid og fleksibel arbeidstid er ikke det samme. I følge arbeidsmiljøloven har alle krav på en ordning med fleksibel arbeidstid så lenge det ikke er til vesentlig ulempe for bedriften, mens fleksitid er en avtale om arbeidstidsordning som utarbeides mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i felleskap.

Hva er bra med fleksitid og hva skal til for å lykkes?

Hvordan holder du kontroll på timene du har jobbet? Har du oversikt over om du ligger i minus eller har timer til gode til f.eks avspasering?

Et utgangspunkt for fleksitidsordninger er et timeregistreringssystem som lar deg registrere timer i en timebank. Her har ansatte selv ansvar for korrekt registrering, og de får samtidig oversikt over egen saldo. Har du samtidig mulighet til å benytte et stemplingsur for registreringen så får du alltid nøyaktig timeregistrering. Et system som alltid er oppdatert og tilgjengelig for alle i bedriften bidrar til økt tillit og kontroll.

Timerabbit og fleksitid

Timebank fra Timerabbit er en slik løsning. I tillegg til å ha en brukervennlig og funksjonell timeregistrering, så kan du utvide funksjonaliteten med Timebank.

Timebank gir deg en alltid oppdatert saldo hvor du sjekker hvordan du ligger an med timeføringen i forhold til arbeidsavtalen din. Ligger du i rute denne uka? Kanskje har det vært ekstra mye jobb så du ligger foran skjema og kan ta ut timer i avspasering?

Som leder i bedrift som benytter Timerabbit og har Timebank har du alltid oversikt over alle ansatte og deres timesaldo/fleksisaldo. Søknader om avspasering godkjennes eller avslåes, du kan legge til ekstra utbetaling av timer ansatte har tilgode hvis det ikke er mulig med avspasering.

PRØV GRATIS I 30 DAGER

 

 

 

 

Flere blogginnlegg

Prøv gratis i 30 dager

PRØV GRATIS NÅ