Har du oversikt?

Timeregistrering · Publisert 23. september 2020 av Tore Kraakmo

En ting er hva arbeidstakerne gjør på jobb, om de leverer i henhold til arbeidsavtaler og lignende, og kanskje tenker du at det er nok å få det totale antall timer som er jobbet i en periode, bare de gjør det de skal?

Ikke nødvendigvis.

Lover og regler

Arbeidsmiljølovens §10-7 lyder kort og greit:   «Det skal foreligge en oversikt som viser hvor mye den enkelte arbeidstaker har arbeidet. Oversikten skal være tilgjengelig for Arbeidstilsynet og arbeidstakernes tillitsvalgte.»

Leser man kun denne paragrafen kan det se ut som det holder med bare totalsummen. Men det er flere ting å ta hensyn til. Arbeidsmiljøloven i Norge er blant de mest omfattende og regulerende på verdensbasis, og regelverket er der for å ivareta arbeidstakerne.

Kravet om at man skal kunne dokumentere når man har jobbet er for å kunne sikre at reglene for overtidsbetaling, hviletid og fritid blir overholdt. Gjennom arbeidstidsordninger skal man sørge for at arbeidstakere ikke utsettes for uheldige psykiske eller fysiske belastninger, og at man ivaretar sikkerhetshensyn.

Husk også at kravet om oversikt også gjelder for arbeidstakere med fastlønnsavtaler og fastsatt arbeidstid i kontrakt, ikke bare timelønnede.

Men ingen regel uten unntak, ei heller her. Innehar man en ledende stilling eller særlig uavhengig stilling, kan man unntas fra disse reglene, men vernebestemmelsene for uheldige belastninger gjelder fortsatt.

Har du oversikt?

Arbeidstilsynet kan komme på inspeksjon, og da er det viktig for bedriften at man enkelt kan fremvise dokumentasjon som viser hvem som har jobbet når og hvor lenge. Det er opp til hver enkelt bedriftsleder å finne et godt nok system, men vi vil anbefale et skybasert system.

Timerabbit tilbyr gode løsninger som passer til de alle fleste. Enkel timeregistrering for de ansatte, personalliste som viser hvem som er på jobb, pauseregistrering, m.m. Og det hele er raskt og lett tilgjengelig for fremvisning både for arbeidere, tillitsvalgte og Arbeidstilsyn hvis det skulle være nødvendig.

Lyst til å prøve?

 

Flere blogginnlegg

Prøv gratis i 30 dager

PRØV GRATIS NÅ