Hvorfor «tagge» timeregistreringen?

Timeregistrering · Publisert 6. november 2020 av Tore Kraakmo

Møter, konsultering, fakturerbar tid og intern time, forskjellig faste oppdrag m.m. Hvordan får du notert det rakst og enkelt på timeregistreringen?

Bruk av tagger er en kjekk måte å få sortert timene på.

Ulikt behov

Noen av oss jobber med det samme hver dag og har ikke behovet for å skille mellom arbeidstyper når det føres timer. Andre trenger å separere og sortere timer ført på ulikt type arbeid. Det kan være av behov for å journalføre hvor stor del av bedriftens totale timeregistrering som går til de ulike prosjekter eller arbeidstyper, eller det kan være fordi man trenger oversikt over hva som skal faktureres og hva som er intern tid.

Det er ulike måter å løse dette på, alt etter hva som passer din bedrift. Noen velger å opprette prosjekter som de fører timer på. Men hva om du har flere typer arbeid på de ulike prosjektene, eller ikke ønsker/har behov for å opprette og vedlikeholde prosjekter?

Hvorfor bruke tagger?

Tagging kan være en god løsning. Tagger, hashtag, emneknagg, eller merkelapp om du vil, er små korte stikkord som du merker timeregistreringen med når du er inne og fører timer. Ganske mange av oss kjenner nok til tagger fra sosiale medier der de oftest blir brukt til å få oppmerksomhet rundt et tema, men det kan også benyttes som en måte å filtrere informasjon på.

I Timerabbit blir det brukt til å gi utfyllende informasjon på timeregistrering, og til filtrering. Du oppretter selv de taggene du skal bruke til å beskrive hva slags type arbeid du har utført eller hvilken oppgave du har jobbet med. Jobber du på flere lokasjoner og ønsker enkelt å kunne skille de ad på timeregistreringen? Bruk tagger.

Når du da skal hente ut rapporter eller timelister så kan det være at du ikke trenger oversikt over alle timene som er registrert. Har du brukt hatt gode rutiner på bruk av tagger når registrerer timer, så kan  du enkelt filtrere listene på de spesifikke taggene du er interessert i. Enkelt og greit.

Prøv enkel timeregistrering

 

Flere blogginnlegg

Prøv gratis i 30 dager

PRØV GRATIS NÅ