Ferie(vikar)tid!

Timeregistrering · Publisert 30. juni 2020 av Tore Kraakmo

 

Begreper som ferievikar og sommerhjelp indikerer greit at ansettelsesperioden er av midlertidig karakter. Men selv om ansettelsen er midlertidig er det fortsatt formelle krav som må følges.

Orden og oversikt

Det skal f.eks inngås en skriftlig arbeidsavtale som gjelder for hele perioden. Avtalen skal inneholde informasjon om flere forhold (du finner en mal for arbeidsavtaler utarbeidet av Arbeidstilsynet her), blant annet informasjon om arbeidstid og lønn. Og som du sikkert allerede vet er det lovpålagt å ha dokumentasjon på hvor mye en arbeidstaker arbeider.

Det er viktig at registreringen av arbeidstiden er oversiktlig og lett forståelig. Blir det kontroll, så er det kjekt å raskt kunne vise til faktiske forhold. Det er ikke bare for arbeidsgivers del at dette er viktig (unngå bøter o.l.), men det er vel så viktig for å ivareta de ansattes rettigheter.

Med et system som viser hvor mye du har jobbet og om du har hatt riktig mengde pause m.m., er du mer sikret at du får det du skal ha i lønn og godtgjørelse, samt at du ikke bryter arbeidstidsbestemmelseneTimerabbit er et skybasert system som lar både ansatte og ledere ha en oversikt over timene lett tilgjengelig. Bruk av appen på mobilen, som jo de aller fleste har med seg uansett, kan være en god løsning for mange.

Reduser kostnadene

En del bedriftsledere kvier seg nok også for å kjøpe  systemer hvor de må betale for de ansattes tilgang til timeregistreringssystemet gjennom hele året, selv om de kun jobber i noen uker eller måneder. Timerabbit er en leverandør av timeføringstjenester hvor du kan betale for aktive brukere bare i den perioden de er aktive. Det gjør at det blir mer fleksibelt hvis du har perioder hvor behovet for arbeidskraft endrer seg.

 

Registrer deg og prøv Timerabit gratis i 30 dager!

 

 

 

 

 

 

Flere blogginnlegg

Prøv gratis i 30 dager

PRØV GRATIS NÅ