Nye rutiner?

Timeregistrering · Publisert 30. oktober 2019 av Tore Kraakmo

«I en tid med hurtig utvikling, er stillstand den farligste handlingen.»  Brian Tracy

Teknologisk utvikling er en del av det å drive en bedrift. De aller fleste vil før eller siden måtte endre prosesser og verktøy for å kunne overleve og vokse. Nye løsninger og teknologi kan love gull og grønne skoger, men vil være poengløse hvis ikke de blir brukt og godtatt av de som skal bruke dem.

Hvorfor er det så vanskelig å innføre nye løsninger hvis det er ment å være til det beste for bedriften? Det kan være mange bakenforliggende årsaker, som eksempelvis:

  • Mangel på kommunikasjon og konsultasjon
  • Uklare fordeler og verdi
  • Ekstra innsats kreves på opplæring
  • Manglende kunnskaper
  • Godt innarbeidede vaner og rutiner

Nye løsninger

Hvordan skal du da oppmuntre til bruk av ny teknologi raskt og effektivt? Prøv å se for deg hvilke motforestillinger de ansatte vil kunne ha, og prøv å få til en prosess hvor alle parter jobber sammen.

Gjør det enkelt. Legg vekt på brukervennlighet. Jo enklere ting er å bruke, jo større er sjansen for at de blir tatt i bruk. Ikke alle setter stor pris på å bruke timevis på opplæring i et produkt som ser flott ut, men er tungvindt og omstendelig.

Behov. Ikke overfokuser på hva som er bedriftens behov og hvordan nye systemer er mer kostnadseffektive for bedriften. Prøv å vinkle det inn på positive effekter for brukerne; bedre arbeidsflyt, mindre irritasjon.

Eierskap. Få med flere til å prøve ut verktøyet før det blir kjøpt inn. Del inntrykk og erfaringer, la de involverte føle at de har kontroll og påvirkning over eget arbeid, og at de nye systemene gir mening.

Oppslutning. For å videreføre poenget med eierskap; sosial aksept veier tungt. Hvis du starter med å prøve ut produktet på en liten gruppe av de ansatte, sørg for å ikke bare ta med de du er sikker på er lette å overtale, involver personer som har sosial inflytelse og respekt på arbeidsplassen. Deres aksept vil kunne være viktig for å kunne innføre de nye rutinene.

Individuell trening. Noen kan føle at de har behov for en mer inngående opplæring. Ikke alle er like komfortable med å ta i bruk ny tekonolgi. Noen trenger bare å en rask gjennomgang for så å finne ut av resten selv, men dette gjelder ikke alle. Ha forståelse for at man må kunne tilrettelegge for individuell opplæring ved behov.

Etablere rutinene. Nye systemer kan komme i kamp mot rutiner og vaner etablert over flere år, og da kan det være lurt å få inn de nye systemene som en standard så raskt som mulig. Kanskje du har et prosjekt e.l. som utelukkende skal brukes med det nye systemet, så får du vist verdien og nytten av innføringen. Vær også tydelig på at dette er den løsningen dere går for fremover.

 

Åpen diskusjon. Vær åpen for ideeer og diskusjon. Lytt til tilbakemeldinger, og selv om det er ønskelig å gå raskt frem, så gi folk nok tid til å bli komfortable med bruken.

 

Er du klar? Registrer deg og prøv Timerabbit gratis i 30 dager!

Flere blogginnlegg

Prøv gratis i 30 dager

PRØV GRATIS NÅ