Effektiv arbeidsdag

Timeregistrering · Publisert 15. oktober 2019 av Tore Kraakmo

Tidstyvene er mange, og de kommer man av og til ikke unna. Vi har sett litt på teknikker og råd for å bygge sterkere forsvar mot disse. Det er mange som deler sine råd, erfaringer og teknikker på nettet, og vi har prøvd å koke dette ned til noen punkter. Dette er ment som inspirasjon, du finner selv best ut hva som passer for deg.

Lag en liste

Lag deg en liste over ting som skal gjøres. Ikke den mest grensesprengende teknikken, men den har noe for seg. Listen kan bestå av både små og enkle oppgaver det haster med, eller mer tidkrevende prosesser som er under arbeid. En slik liste vil hjelpe deg med å være bevisst på hva du skal jobbe med. Eventuelle ting som dukker opp utenfor listen er sekundære og skal ikke ta mye av din oppmerksomhet. En kjapp titt på lista hjelpe deg til å fokusere på hva du egentlig skal gjøre. Det er opp til deg selv å finne en måte å lage slik liste som fungerer for deg. Det fins også flere apper tilgjengelig, bare et google-søk unna.

Prioriter

Sett opp listen med oppgaver i  prioritert rekkefølge. Gjør deg tanker om hva som er viktigst å få gjennomført; hva gir deg mest tilbake, hva har mest positive virkninger på deg og staben, hva er best for det langsiktige arbeidet ditt. Det kan godt hende at du har oppgaver som haster og som har en deadline, men som ikke har store konsekvenser om du ikke får gjort de med en gang.

Håndter distraksjoner

Alle opplever det flere ganger i løpet av arbeidsdagen, fra små varsler på mobilen, via uviktig e-post til pratsomme kolleger. Og sammen med den høyst menneskelige evnen til å prokrastinere kan det innimellom gå med store deler av arbeidsdagen til å ikke være produktiv. Får du mange varsler på mobil og pc, kan det å slå av lyd og varsler være løsningen for noen. Vær tydelig overfor kolleger om at du helst ikke vil bli forstyrret.

Strukturer

Vær strukturert. Sett av tid til å gjøre konkrete oppgaver, prøv i minst mulig grad å multitaske da dette er mindre effektivt enn å fokusere på å gjøre en og en oppgave. Jobber du i en gruppe eller team, så kan du delegere oppgaver til de som er mest effektive til de ulike oppgavene.

Ta en pause

Du er ikke like effektiv til alle tider. Ta pauser for å fylle på næring, nullstill hodet og gå på med ny frisk. Pausene trenger ikke være lange, noen foretrekker å ta små korte avbrekk jevnlig i løpet av dagen.

Klar for å prøve Timerabbit? Registrer deg her!

Flere blogginnlegg

Prøv gratis i 30 dager

PRØV GRATIS NÅ