Endringslogg
Oppdateringer

10. juni 2024

  • Mulig å skjule utvalgte brukere fra timebank
  • Prosjektnummer på underprosjekt er en egen kolonne i eksport av timelister i Excel-format
  • Unikt prosjektnummer er påkrevd dersom det er fylt ut
  • Velg å være innlogget i 30 dager i nettleser
  • Endring på hvordan du velger «ansvarlig» på prosjekt