Endringslogg
Oppdateringer og endringer

28. februar 2024

  • Støtte for underprosjekt på stemplingsur
  • Prosjektnummer som kolonne på rapporter
  • Redigering av egenmeldinger
  • Timeliste: summering av timer på overskrifter (måned/uke/dag)
  • Personalliste: Ikke innstemplede bruker listes
  • Ferie: «Overfør feriedager» flyttes fra Innstillinger til Ferieplanlegger
  • Timebank: «Øverfør timer» flyttes fra Innstillinger til Administrasjon