Endringslogg
Oppdateringer

10. oktober 2023

Underprosjekt er nå tilgjengelig ved timeregistrering på skjemaene «Dag » og «Uke»

Prosjektnummer som egen kolonne på rapporter

Velg hvilke menypunkt hver enkelt bruker skal ha tilgang til