Endringslogg
Utfylling av timer

8. mars 2022

For deg som bruker timebank i Timerabbit kan du nå fylle ut timer for hele uken basert på oppsatt arbeidsuke. Under «Registrer time», velg «Uke» og trykk «Fyll ut timer». Basert på hva du har blitt satt opp med av standard arbeidsuke for timebanken vil det fylles ut timer for en uke. Du kan redigere og legge til etter behov.