Endringslogg
Notat på stempling

8. mars 2022

Når du stempler inn med stemplingsuret vil du få opp et notatfelt hvor du kan skrive inn relevant informasjon for timeføringen. Notatet blir lagret på timeføringen når du stempler ut.