Endringslogg
Oppdateringer på Timebank, feilrettinger

12. november 2021

Vi har justert visning av saldo for ukekolonnen i Timebank, samt at tilgjengelig saldo nå vises ved registrering av avspasering og utbetaling.

Feil på stoppeklokke og stemplingsur på prosjekt har blitt rettet.