Endringslogg
Diverse oppdateringer

28. mai 2021

  • Personalliste: mulig å skjule brukere fra personallisten
  • Ferie & fravær: mulig å filtrere på type fravær
  • Timer: Åpne for ukeregistrering av timer 4 uker frem og tilbake i tid
  • Timer: Mulig å hente bare timer som ikke er fakturerbare på timeliste