Endringslogg
Timebank

13. april 2021

Timebank gir deg alltid oversikt over ansattes timesaldo/fleksitid, avspaseringer og ekstra utbetalinger. Les mer om oppsett og bruk på våre hjelpesider.