Endringslogg
Import av kunder

28. oktober 2020

Du kan nå importere kundelister inn i Timerabbit via CSV-format (kan lagres fra Excel-filer).