Endringslogg
Rapporter kun med oppsumering

26. oktober 2020

Du kan nå hente ut timelister kun med oppsummeringen av timene ved å hake av for dette under Timelister.