Endringslogg
Prosjektnummer overført til fakturatekst

12. august 2020

Ved overføring av timer til Faktura-modulen vil evt prosjektnummer som timene er registrert på bli overført til fakturateksten. Det vil fortsatt være mulig å redigere teksten.