Endringslogg
Timelister

24. juni 2020

Etter ønske fra kunder er det åpnet for at administrator kan gi tilgang til ansatte til å se timer ført av andre i bedriften. Det er kun mulig å se timeføringene, ikke redigere eller slette. Administrator endrer tilgangsrettigheter inne på menyen for «Valg og innstillinger – Brukere og grupper».