Endringslogg
Nytt valg for gruppering av timer

28. februar 2020

Ny gruppering etter ukenummer på timelister.

Rapporter vil gruppere etter ukenummer på utskrift. Merk: Vil gruppere for valgt tidsperiode.

Velger du «denne måned» som periode, og måneden begynner f.eks på en onsdag, så blir ikke mandag og tirsdag med.