Endringslogg
Ny visning i timelister

28. januar 2020

Kalendervisning gir en oversikt og oppsumering over timer, kostnader og annet pr uke. Velg om du vil se pr bruker eller pr kunde/prosjekt. Velg mellom vanlig visning eller kalendervisning av timelister.