Endringslogg
Faktureringsstatus på flere timeføringer

28. januar 2020

Det er nå mulig å sette faktureringsstatus på flere timeføringer på en gang. Hent ut timelister, velg timer og sett status «Skal faktureres» eller «Er fakturert» for alle.

Følg lenken til vårt hjelpesenter for mer info:

https://hjelp.timerabbit.no/faktura/merk-timeforinger-som-skal-faktureres-fakturert/