Endringslogg
Materialforbruk

28. juni 2019

Nå kan du aktivere muligheten for å registrere forbruk av materiale på en timeføring. Opprett typer materiale og type enhet som kan plottes inn når du registrerer timer.

Les mer om aktivering og oppsett her:

https://hjelp.timerabbit.no/hjelpeartikler/materialforbruk/