Endringslogg
Kalendervisning

24. juni 2019

Under «Timelister» finner du nå en enkel kalendervisning hvor du får en oppsummering av timebruk for hver uke. Velg mellom visning per bruker eller kunde/prosjekt.