Endringslogg
Oppdateringer

21. juni 2019

Vi har innført noen oppdateringer i Timerabbit

  • Eget felt for notat/beskrivelse av prosjekter
  • Timelister har fått visning av sum totalt antall timer per dag (kun visning, ikke på utskrift)