Endringslogg
Diverse oppdateringer

3. juni 2019

  • Det er mulighet for å legge inn utenlandske telefonnummer på ansatte
  • For Admin: telefonnummer til ansatte vises nå i listen over brukere
  • «Forrige uke» er mulig som valg av periode for utskrift av timelister
  • Det er mulig å legge til tittel på kontaktperson i kundekartoteket