Endringslogg
Automatisk pauseregistrering

15. mai 2019

Du kan nå velge om pauser skal fylles inn automatisk på timeføringer som er over en viss lengde.

Administrator kan sette betingelser for dette under «Innstillinger -Timeføring»

Les mer om dette på vårt hjelpesenter eller ta kontakt med kundeservice hvis du har spørsmål.