Endringslogg
Diverse oppdateringer og feilrettinger

22. februar 2019

  • Prosjektnr kommer nå med i rapporter
  • Mulighet for «Marker alle» for godkjenning av timer
  • Datofeltet i Excelrapporter har fått endret størrelse
  • Advarsel når man forsøker å registrere flere timer med samme dato og tidspunkt