Endringslogg
Registrer kostnader

29. januar 2019

Nå kan du spesifisere kostnader du har hatt i forbindelse med en timeføring. Har du f.eks besøkt en kunde e.l., kan du nå legge inn kostnader til parkering, bom osv. i eget felt. Du kan velge om du vil ha egen kolonne i rapporter for kostnader, og de vil også bli summert opp på rapportene.