Endringslogg
Lås timeføring tilbake i tid

14. januar 2019

Du kan nå sette begrensninger for hvor langt tilbake i tid ansatte kan registrere timer. Dette gjøres av administrator under «Innstillinger – timeføring – funksjoner».