Endringslogg
Ny modul: Personalliste

5. oktober 2018

Personallister gir dokumentasjon på ordnede arbeidsforhold. Dette er en oversikt over alle som jobber i bedriften, også ulønnet og innleid personale, og skal vise når de starter og avslutter arbeidsdagen. Denne listen skal føres på arbeidsplassen og kunne fremvises og skrives ut ved evt kontroll.

For mer informasjon se www.skatteetaten.no.

Stemplingsuret er også en ny funksjon hos Timerabbit! Inn- og utstempling kan skje via appen eller på en fast terminal på arbeidsplassen.

Personalliste koster 20,- per bruker/måned, og krever lisens på Timeføring.

Les mer på www.timerabbit.no/personalliste og på vårt hjelpesenter.