Endringslogg
Tillegg på timeføringer

12. juni 2018

Vi har nå, etter ønske fra våre brukere, lagt til mulighet for å spesifisere tillegg på timeoppføringer. Det er en nyttig funksjon for deg som f.eks vil spesifisere tillegg når du eksporterer dine timelister for lønnskjøring.

Gå til «Valg og lisenser» og «Innstillinger»:

Timerabbit - Overtid

Velg «Timeføring» og du får opp følgende bilde:

Timerabbit - Tillegg

Merk av for «Ja» på «Tillegg» og lagre. Dette oppretter underfanen «Tillegg» hvor du kan forhåndsdefinere ett eller flere valg for tillegg. Husk å lagre.

Timerabbit - Tillegg

Valget «Tillegg» vil nå bli synlig neste gang du eller andre skal føre timer.

Rapporter og timelister

Når du skal eksportere timelister kan du nå velge om du vil inkludere kolonne for «Tillegg» eller ikke på rapporten.

Timerabbit - Tillegg

Vi er takknemlige for alle tilbakemeldinger vi får. Kontakt oss gjerne om noe er uklart eller om du har forslag eller innspill til løsningen.