Endringslogg
Kilometer på timeføringer

12. juni 2018

Vi har nå, etter ønske fra våre brukere, lagt til mulighet for å flegge inn kilometer på timeoppføringer. Det er en nyttig funksjon for deg som f.eks vil spesifisere tillegg når du eksporterer dine timelister for lønnskjøring.

Gå til «Valg og lisenser» og «Innstillinger»:

Timerabbit - Overtid

Velg «Timeføring» og du får opp følgende bilde:

Timerabbit - KM

Merk av for «Ja» på «KM» og lagre.

Valget «KM» vil nå bli synlig og du kan skrive inn antall km neste gang du skal føre timer.
Timerabbit - KM

Rapporter og timelister

Når du skal eksportere timelister kan du nå velge om du vil inkludere kolonne for «KM» eller ikke på rapporten.

Timerabbit - KM

Vi er takknemlige for alle tilbakemeldinger vi får. Kontakt oss gjerne om noe er uklart eller om du har forslag eller innspill til løsningen.