Endringslogg
Overtid

11. juni 2018

Etter ønske fra våre brukere har vi nå lagt til mulighet for å legge til overtid på timeoppføringer. Det er en nyttig funksjon for deg som f.eks vil sortere på timer når du eksporterer dine timelister for lønnskjøring.

Gå til «Valg og lisenser» og «Innstillinger»:

Timerabbit - Overtid

Velg «Timeføring» og du får opp følgende bilde:

Timerabbit - Overtid

Merk av for «Ja» på «Overtid» og lagre. Dette oppretter underfanen «Overtid» hvor du kan forhåndsdefinere ett eller flere overtidsvalg. Husk å lagre.

Valget «Overtid» vil nå bli synlig neste gang du eller andre skal føre timer.

Rapporter og timelister

Når du skal eksportere timelister kan du nå velge om du vil inkludere kolonne for overtid eller ikke på rapporten.

Timerabbit - Overtid

Vi er takknemlige for alle tilbakemeldinger vi får. Kontakt oss gjerne om noe er uklart eller om du har forslag eller innspill til løsningen.