Endringslogg
Faktura: muligheten for å sende kopi

8. april 2018

Legg til mottaker på kopi når en faktura sendes ut.