Timeføring – hva og hvorfor?

Timeregistrering · Publisert 19. september 2019 av Tore Kraakmo


Som arbeidsgiver har du ansvar
for at det til enhver tid kan fremvises en oversikt over utført arbeidstid til den enkelte ansatte. Du er også ansvarlig for at systemet du bruker gjør det mulig for andre, f.eks. Arbeidstilsynet, å kontrollere arbeidstidsordningen.

Et samarbeid mellom arbeidstakerne, deres tillitsvalgte og ledelsen er ikke uvanlig når man skal utarbeide rutinene for registrering av arbeidstid. Det er viktig at arbeidstakerne føler tillit til rutinene, og at det er et system som er lettfattelig for alle.

Arbeidsgiver

  • har ansvar for at arbeidstid blir registrert og for at en oversikt kan fremlegges
  • avgjør utformingen av oversikten
  • bestemmer hvem som skal føre oversikten
  • har ansvaret for løpende kontroll med arbeidstiden

Kilde: Arbeidstilsynet

Hvem gjelder det for?

Reglene om arbeidstid gjelder i utgangspunktet for alle arbeidstakere, men det er gjort enkelte unntak i Arbeidsmiljøloven for ledende stilling og særlig uavhengig stilling. Dette er stillinger som innebærer et visst ansvar for bedriften, og som er mer uavhengig med tanke på arbeidstid. Denne artikkelen fra NHO forklarer nærmere de ulike unntakene.

Hva skal registreres?

Det skal foreligge skriftlig dokumentasjon på hvor mye den enkelte arbeidstaker arbeider. Dette er tid hvor arbeidstakeren står til disposisjon for arbeidsgiver.

Oversikten skal vise:

  • reell arbeidstid eller faktisk utførte arbeidstimer, på hvilken dag og til hvilket tidspunkt.
  • antall timer, hvor mye som er overtid, og hvor mye av dagen som er pauser.

Enkelte bransjer og yrker har egne krav og unntak, for eksempel veitransport og yrker med beredskapsvakt. Du kan lese mer om dette på arbeidstilsynet.no.

Hvorfor kreves timeføring?

Formålene med å kreve oversikt over utførte arbeidstimer er bl. a. kampen mot svart arbeid. Enkelte bransjer har pålegg om å føre en personalliste som skal vise hvem som er på jobb til enhver tid. Kontroller utført av Skatteetaten og Arbeidstilsynet m.fl. vil kunne avdekke useriøse aktører.

Det er også et virkemiddel for å påse at tariffavtaler og arbeidstidsbestemmelser blir overholdt. En sikkerthet for at arbeidstakere får riktig betalt, og at deres rettigheter blir tatt vare på. Rutiner for registrering av arbeidstid bør være en del av det systematiske HMS-arbeidet.

Klar for å prøve? Registrer deg på Timerabbit nå!

Prøv gratis i 30 dager

PRØV GRATIS NÅ